Partička hry a scénky

Myslím si, že zábavnú televíznu show televízie Markíza s názvom Partička vám netreba predstavovať. V tejto show herci plnia rôzne úlohy a hrajú rozličné zábavné hry. Tu sú niektoré z nich:

Čelovka
V tejto hre účinkujú 2 herci. Každý z nich má na čele pásku s jeho menom, teda on sám nevie, kto vlastne je. Hraním a správnym kladením otázok sa musia spoznať.
Súboj
Hercom je zadaná zaujímavá téma, na ktorú musia rappovať proti sebe.
Epické divadlo
Epické divadlo alebo tiež nazývané Brechtovo divadlo je hra v ktorej dvaja herci hranú na určenú tému a úlohou druhých dvoch hercov je komentovať dej podľa ich vlastných pocitov.
Žánre
Herci hrajú divadlo na určitú tému, ktorú zadal moderátor. Počas hry sa im však žáner scénky mení a herci musia pohotovo reagovať. Napr. dráma, komédia, western, horor a pod.
Nálady
Herci improvizujú na danú tému. Počas hry sa im však menia nálady, podľa toho, čo sa im ukáže na obrazovke.
Dabing
Herci dabujú nejaký úsek filmu, seriálu alebo relácie.
Pieseň pre diváka
Moderátor Dano Dangl si vyberie spomedzi divákov z publika a herci mu zaspievajú pieseň.
Vety na zemi
Herci majú po zemi rozhádzané papieriky s vetami. Na signál ich zdvihnú a musia ich zasadiť do deja.
Nedeľná chvíľka poézie
Herci majú zadanú tému, ktorú musia zaujímavo a vtipne rozvinúť vo veršoch.
Opera
Herci musia na tému spievať improvizovanú operu.
Ruky
Túto zábavnú hru hrajú dvaja herci. Jeden z hráčov pozná tému a druhý nie. Ten hráč, ktorý pozná tému bude hrať ruky druhého herca a ten musí podľa pohybu a gestikulácie rúk uhádnuť tému.
Preklad
Jeden z účinkujúcich hercov pozná tému, ktorú rozpráva druhému hercovi v cudzom jazyku. Úlohou druhého herca je preložiť ju do slovenského jazyka.
Stop
V tejto hre účinkujú všetci štyria herci. Len dvaja však poznajú tému a ďalší dvaja sú vzadu so slúchadlami na ušiach a otočení hrajúcim hercom chrbtom, takže nevedia, čo sa na pódiu deje. Keď niektorý z hercov so slúchadlami tleskne, ostatný herci musia znehybnieť a herec si vymieňa miesto s niekým spredu a pokračuje v tom, čo si myslí, že sa hrá.
Otázka
Túto hru hrajú dvaja herci, ktorí sa na danú tému dorozumievajú iba otázkou. V prípade, ak sa niektorý herec pri hre pomýli vystrieda ho druhý herec.
Literárne a filmové názvy
Táto hra je určená pre dvoch hráčov. Princíp tejto hry spočíva v tom, že herci musia hrať na určenú tému a použiť vo vete literárny alebo filmový názov.
Všetko najhoršie
Hercom je zadaná určitá téma a ich úlohou je povedať to najhoršie, čo v danej chvíli môžu.
Reklamácia
Túto zábavnú hru hrajú dvaja herci – predajca a reklamujúci. Reklamujúci však nevie, čo reklamuje, a predávajúci to musí zistiť.
Blázni
Hru hrajú všetci herci. Traja z nich majú určitú chorobu alebo úchylku, ktorá sa prejavuje pri určitom pohybe alebo vyslovení daného slova. Štvrtý herec musí zistiť na základe čoho robia ostatní podobné úkony.
Abeceda
Hrajú dvaja herci a dorozumievajú sa iba vetami začínajúcimi na písmena, tak ako idú podľa abecedy.
Posledné písmeno
Túto písmenkovú hru hrajú dvaja herci. Ich úlohou je vymyslieť vety, ktorých začiatočné písmeno bude rovnaké ako to, ktorým skončila predchádzajúca veta.
Hrdinovia
Na začiatku hry sa zvolí postava, ktorú bude zvolení herec hrať. Najčastejšie ide o nejakú známu, najmä filmovú postavu. Postupne počas hry do deja vstupujú ďalší herci, ktorí ešte nevedia, koho budú stvárňovať. Ich identitu určí herec, ktorý už má vlastnú postavu.
Pre nepočujúcich
Hru hrajú dvaja herci, ktorý sa rozprávajú na určitú tému v televíznej relácii. Úlohou tretieho herca je tlmočiť rozhovor do posunkovej reči.
Divadelný dabing
Tento hry sa zúčastňujú všetci štyria herci. Z toho dvaja herci poznajú tému a budú hrať. Ďalší dvaja nepoznajú tému a ich úlohou je dabovať hercov na javisku a podľa ich pohybov zistiť o akú tému ide.
Zoznamka
Traja herci stvárňujú známe postavy. Úlohou štvrtého herca, ktorý nepozná o aké postavy ide pomocou otázok zistiť koho herci predstavujú.
Džezík
Podľa džezového podkladu, ktorý hrá hudobník herci spievajú text na danú tému.